Resales เด่น แฟรนไชส์

ขายล่าสุด แฟรนไชส์

Resales ของแฟรนไชส์คืออะไร

การขายแฟรนไชส์เป็นธุรกิจแฟรนไชส์เพื่อขายที่ดำเนินการโดยแฟรนไชส์ก่อนหน้า เป็นผลให้ธุรกิจขายคืนแฟรนไชส์จะมีฐานลูกค้าที่มีอยู่และสินทรัพย์ที่มีอยู่แล้ว

มีสาเหตุหลายประการว่าทำไมแฟรนไชส์อาจต้องการขายธุรกิจแฟรนไชส์ของเขาหรือเธอ บางทีพวกเขาต้องการเปลี่ยนทิศทางอาชีพหรือพวกเขาต้องการขายและเกษียณอายุ

สิทธิประโยชน์ในการขายแฟรนไชส์

มีประโยชน์มากมายสำหรับการซื้อแฟรนไชส์ขายคืนซึ่งเป็นสิ่งที่นอกเหนือไปจากประโยชน์ของการซื้อแฟรนไชส์แทนการเริ่มต้น ประโยชน์ของการซื้อแฟรนไชส์ขายคืนนั้นรวมถึงฐานลูกค้าปัจจุบันซึ่งคุณจะได้รับ นอกจากนี้คุณอาจมีทีมงานและระบบการทำงานอยู่แล้ว นี่หมายความว่าการลงทุนในการขายคืนแฟรนไชส์โดยทั่วไปจะสูงกว่า นี่เป็นเพราะคุณกำลังซื้อธุรกิจและสินทรัพย์ทั้งหมดของมัน

มีอะไรขายแฟรนไชส์ใหม่?

เรียกดูไดเรกทอรีแฟรนไชส์ระหว่างประเทศของแฟรนไชส์ คุณจะพบแฟรนไชส์ขายคืนที่แตกต่างกันมากมายจากหลากหลายอุตสาหกรรม รวมถึงอาหารและเครื่องดื่มแฟรนไชส์ที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยงปกขาวและแวน